The factors of using the culture in the novels of “Muhammed Salim Swari"

Authors

  • Mardan Rafat Abozaid College of Education, Department of Kurdish Language, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq
  • Zozan Sadeq Saeed College of Education, Department of Kurdish Language, University of Duhok, Kurdistan Region-Iraq

DOI:

https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a1024

Abstract

Culture is the foundation that the writers build their writings upon. A novelist may depend on the cultural aspect to elucidate the origins of a nation. The aim of the novelist is for the future generation to be aware of the culture of their nation. The title of this research is (The factors of using the culture in the novels of “Muhammed Salim Swari”). This research aims to illustrate the cultural aspect of the aforementioned novelist’s novels. This research attempts to identify the factors that propelled the novelist “Muhammed Salim Swari” to use the culture in his novels.                                                                                                                             

Downloads

Download data is not yet available.

References

ليستا ذيَدةران:
قورئان:
1- قورئانا ثيروز، سورة الفجر، اية: 19.
2- قورئانا ثيروز، سورةتا (مريم)، ئايةتا: 6.
3- قورئانا ثيروز، سورةتا (النمل)، ئايةتا: 16.
1- ب زمانىَ كوردى:
أ- ثةرتووك:
1- بوار نورةدين، رةدووكةوتن لة كةلتوورى كورديدا، ضاثى دووةم، ضاثخانةى ئاراس، هةوليَر،2007.
2- داريوش ئاشوورى، ضةمك وثيَناسةى فةرهةنط (كولتوور)، وةرطيَران: ئيبراهيم حةسةن ثوور، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى موكريانى، هةوليَر، 2013.
3- عةتا قةرةداخى، روانين لة نيَوان كةلتوور و سياسةتدا، سليَمانى، ضاث و ضاثخانة(نينة)، 2014.
4- فيليث كرينبروك (ييَن ديتر)، كولتوور وناسنامةى كورد، وةرطيَران: وريا رةحمانى، ضاثخانا خانى، دهوك، 2008.
5- مارف خةزنةدار، ميذذووى ئةدةبى كوردى، بةرطى يةكةم، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى وةزارةتى ثةروةردة ، دةزطاى ضاث و بلاَوكردنةوةى ئاراس، هةوليَر،2001.
6- هاظين سيابةند عةباس، رؤمانا ميَذووييا كوردى رؤمانيَن محةمةد سةليم سوارى وةك نموونة، ضاثا ئيَكىَ، سةنتةرىَ زاخوَ بؤ ظةكولينيَن كوردى، زاخؤ، 2019.
7- ئيدريس عةبدلَلاَ، دةقى ئةدةبى، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى رِؤشنبيرى، هةوليَر، 2017.
ب-ناميَن ئةكاديمى:
1- دكتورا:
ئةرخةوان محمد عبيد، دياردة كولتوورييةكان لة(مةم وزين) ى (ئةحمةدى خانى) دا، نامةى دكتورا، سكولى زمان، بةشى كوردى، زانكؤى سليَمانى، 2014.
ج- طؤظار:
محمد شوانى، دةربارةى ضةمكى كلتور، طؤظارى طزنط، ذمارة(86)، كانوونى يةكةم، 2010.
ب- ذيَدةريَن ثراكتيكيييَن ظةكؤلينىَ:
1- "محمد سليم سوارى" ديدارةكا تايبةت ظةكولةرى ب رِيَكا تلةفونيَ دطةل رؤماننظيَس (محمد سليم سوارى) (25-11-2020) ئةنجام دايية. سوارى دةربارةى فاكتةرىَ رةوشةنبيرى دبيَذيت: ((سالا 1974ىَ ضوويمة راديؤيا كوردى ل بةغدا كو ل ويَرىَ تيَكهةلى طةلةك رةوشةنبير و هوزانظانيَن كورد بوويمة، مينا "صادق بهائةدين ئاميَدى، صةبرى بؤتانى، صةلاح سعدوللاَ..."هةروةسا ضةند نظيَسينا كؤمةلةييَن ضيرؤكان ، ذ ئةوان بةرهةمان "مزطينى، رىَ يا بةرِانى، كةظالىَ بىَ ثةرواز، بابىَ منؤ...هتد.. ب ئةظىَ ضةندىَ رؤماننظيَسى ب دةليظة ديتية مفايى ذ سةروبوور و رةوشةنبيريا نظيَسةريَن مللةتىَ خؤ وةربطريت. (25) ساليَن ثيَشكيَشكرنا بةرنامةيىَ (ئيَظارا باش) ل راديؤيا كوردى بوويية ئيَك ذ ثالدةريَن هةر طرنك ذ بؤ ذدايكبوونا بةرهةميَن خؤ ب تايبةت نظيَسينا رؤمانان. هةروةسا كةلتوورىَ كوردى بةشةكآ بةرهةميَن ناظبرِيية، ضونكى ذيانا طوندان و روينشتنيَن دطةل رِه سثى و كةسايةتيَن ئايينى و عةشيرةتى ل كؤضك و ديوانان دطةل خوارن وظةخوارن و يارييَن كوردةوارى بؤ رؤماننظيَسى بوويية ثالدةرةكىَ بؤ بكارهينانا كةلتوورى كوردى د بةرهةمىَ خؤدا.
2- محمد سليم سوارى، طوند ، ضاثخانا هاوار، دهؤك،2005.
3- محمد سليم سوارى، وارىَ رؤندكا، ضاثخانة دار حةورا. بةغدا، 2010.
4- محمد سليم سوارى، هةوارة، ضاثخانة ثاريَزطةها دهؤكآ، دهؤك، 2013.
5- محمد سليم سوارى، دةولةت و هيظى، ضاثخانة ماتريس، دهؤك، 2018.
6- محمد سليم سوارى، دةولةت و دةرز، ضاثخانة تركيا، 2019.
2- ب زمانىَ عةرةبى:
أ- ثةرتووك:
1- أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى لسان العرب، طبع الثانى، مجلد 2، دار صادر، بيروت، لبنان، 1992.
2- ابي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، التفسير العظيم، الطبعة الاولى، دار ابن حزم للطباعة والنشر، لبنان - بيروت، 2000. هةمان شلوظةكرن ذ لاييَ (طبري، قرطبي) دا هاتية.
3- احمد عثمان، الادب الاغريقي تراثا إنسانيا وعالميا، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 2001.
4- ادريس الخضراوي، الرواية العربية وأسئلة ما بعد الاستعمار، الطبعة الاولى، مطبعة الرؤية للنشر، القاهرة، 2012.
5- جان برتليمي، بحث في علم الجمال، ت: انور عبدالعزيز، مؤسسة فرانكلين للطباعة. القاهيرة، 1970.
6- جلال الدين المحلي جلال الدين السيوطي فخر الدين قباوة، تفسير الجلالين الميسر، الطبعة الاولى، الجزء التاسع عشر، دار الحديث، القاهرة، 2003.
7- حسن حنفي، التراث و التجديد، الطبعة الرابعة، مجمع المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت-لبنان،1992.
8- حسن علي المخلف، التراث و السرد، الجزء الأول، أصدارات أدارة البحوث والدراسات الثقافية، الدوحة-قطر، 2010.
9- حلمي بدير، أثر التراث الشعبي في الادب الحديث، دار الوفاء للطباعة، الاسكندرية، 2003.
10- حمودي العودي، التراث الشعبي وعلاقته بالتنمية في البلاد النامية، الطبعة الثانية، عالم الكتب، القاهرة، 1981.
11- دنيس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ت: د. منير السعيداني، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان- بيروت، 2005.
12- روحى البعلبكى، المورد قاموس عربى- انكليزى، الطبعة السابعة، دار العلم للملايين، بيروت-لبنان، 1995.
13- زايد علي عشيري، استدعاء الشخصيات التراثية في الرواية العربية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1997.
14- السيد الشريفـ علي بن محمد بن علي الجرجاني الحنفي، التعريفات: ضبط نصوصها وعلى عليها، مكتبة القرأن الكريم، القاهرة، 2003.
15- السيد عبدالفتاح عفيفي، علم الانسان"الانتروبولوجيا"، دار العلم، الفيةم، مصر، 2001.
16- طيب تيزيني، من التراث الى الثورة، الجزء الاول، الطبعة الثانية، دار ابن خلدون، بيروت، لبنان، 1978.
17- عبير بسيوني رضوان، ازمة الهوية والثورة على الدولة، الطبعة الاولى، دار السلام، القاهرة، مصر، 2012.
18- غالي شكري، التراث والثورة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1973.
19- فهمي جدعان، نظرية التراث، الطبعة الاولى، دار الشروق، عمان، الاردن، 1985.
20- فوزي العنتيل، ما الفلكلور، دار المعارف بمصر، مكتب الاَدب الشعبي، القاهيرة، 1965.
21- مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، بيروت، 1984.
22- يوسف داوود احمد، لغة الشعر(بحث في المنهج والتطبيق)، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، سوريا، 1980.
ب- ناميَن ئةكاديمى:
1- ماستةر:
1- زينة كروش، توظيف التراث فى رواية تجربة فى العشق للطاهر وطار، رسالة ماجستير، كلية الاداب واللغات، قسم اللغة والاَدب، جامعة العربى بن مهيدي- أم البواقي، الجزائير، 2014-2015.
2- مبروك نادية، استلهام التراث الموريسكي الاندلسي في الرواية الجزائرية المعاصرة -رواية البيت الاندلسي لواسيني الاعرج أنموذجا-، رسالة ماجستير، كلية الادابـ، قسم اللغة والادب العربي، جامعة تلمسان، الجزائر، 2019.
3- ولاء محمد عرفات، دوفش محمد بدوي، التواصل بالتراث في شعر يوسف الخطيب، رسالة ماجستير، كلية الدرااسات العليا، جامعة الخليل، فلسطين، 2017.
2- دكتورا:
1- سليمة فيلالي، بنية الهوية الجزائرية في ظل العولمة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة محمد خضير، سكرة، الجزائر، 2013-2014.
2- منصوري سميرة، توظيف التراث في الرواية المغاربية الجديدة، شهادة الدكتورا، كلية الاداب واللغات والفنون، قسم اللغة العربية وأدابها، جاميعة جيلالي ليابس- سيدى بلعباس، الجزائر، 2016-2017.
ج- طؤظار:
1- تيرى ايغلتون، الثقافة في طبيعتها المختلفة، ت: ثائر الاديب، مجلة الكرمل، العدد (2)، بيروت، 2000.

Published

2023-09-19

How to Cite

Rafat Abozaid, M., & Saeed, Z. S. (2023). The factors of using the culture in the novels of “Muhammed Salim Swari". Academic Journal of Nawroz University, 12(3), 487–498. https://doi.org/10.25007/ajnu.v12n3a1024

Issue

Section

Articles